Emotivitat i aprenentatge

2019-03-12T21:17:56+00:0015.12.2014|

Des de fa unes dècades els avanços de la psicologia cognitiva ens permet afirmar que en els processos d'aprenentatge existeix una relació real i rellevant entre la motivació i l'aprenentatge. Certament la ciència pedagògica ha acceptat universalment l'estreta correlació entre la dimensió emocional de l'ésser humà i la seva capacitat d'aprendre en una circumstància determinada.