Monthly Archives: octubre 2015

Avaluar la docència des de la reflexió participativa

2019-03-12T20:03:42+00:0019.10.2015|

Per Ramiro Espino L’avaluació com a terme polisèmic complica precisament el procés avaluatiu, remet d’una manera mecànica i automàtica a un número, que no és altra cosa que una qualificació que es tradueix en qualificatiu; en els centres educatius lamentablement per inèrcia o per sentit comú es practica una avaluació no participativa, lineal, autocràtica, totalitarista i de poc significat. En sí, l’avaluació actualment és una activitat excessivament tècnica, situació que es redueix a l’aplicació d’instruments de mesura amb finalitats de control.

Promovent la reflexió de l’estudiant sobre el procés d’aprenentatge. Una experiència de feedforward.

2019-03-12T20:03:53+00:001.10.2015|

Recerca sobre el procés reflexiu dels estudiants en pràctiques - en les assignatures de Prácticum I i Prácticum II- del grau de Psicopedagogia de la UOC, dut a terme per les professores Cabrera, Mayordomo y Espasa i presentat en CINAIC 2015 (III Congrés Internacional sobre Aprenentatge, Innovació i Competitivitat) Madrid, Espanya).