Experiència de Pràctica Reflexiva que aporta el nostre col·laborador Enrique Sánchez, professor de la universitat de Màlaga i assessor de formació permanent del professorat.

Es presenta una experiència del 2016 aplicada amb èxit en la formació inicial del professorat a través de l’assignatura del Pràcticum de la Universitat de Màlaga (Espanya). Els resultats obtinguts han estat molt encoratjadors i ens han portat a implementar-la també en accions de formació permanent d’Educació Infantil, Primària i Secundària. Més concretament, s’està aplicant en la modalitat de “Grups de Treball”, en el marc del Projecte d’Autoformació del Centre del Professorat de Màlaga de la Conselleria d’Educació de la la Junta d’Andalusia (Espanya).

La formalització d’aquesta experiència es posa a disposició dels qui vulguin utilitzar-la. Es pot imprimir i descarregar-se per utilitzar-se en el propi centre directament o adaptant-la al propi context docent. Descarregar guia d’aplicació.