Mayoral Serrat, P. (2011). Acompanyament al professorat novell: avaluació d’un programa per a la construcció del coneixement professional.

Tesi doctoral de Paula Mayoral Serrat (Universitat Ramon Llull; col·laboradora de practicareflexiva.com)

Estudi sobre l’avaluació de l’eficàcia d’un programa dissenyat per pal·liar el xoc de realitat i fomentar la reflexió sobre la pràctica al llarg del procés d’inducció professional del professorat novell d’Educació Secundària i Cicles Formatius en el seu context, tot afavorint, així, la construcció de coneixement professional. Un dels resultats més interessants és que hi ha evidència que el programa promou la reelaboració i l’enriquiment de les creences inicials en totes les àrees treballades. Així mateix, l’estudi constata també que el format dels grups de reflexió és un model vàlid d’assessorament col·laboratiu entre professorat novell i tutor.

Paraules clau: professorat novell, formació del professorat, problemàtica docent, inducció professional, tutoria.

http://www.tdx.cat/handle/10803/31982