Blog

Blog2019-03-24T21:12:48+02:00

¿Aprendre sense reflexionar?

11.10.2016|

Per Àngels Domingo Aquests darrers dies he estat intensament dedicada a crear i elaborar material formatiu inèdit per a un programa on-line de pràctica reflexiva metodològica que podrem posar a disposició dels que esteu interessats a aprendre a reflexionar sobre la pràctica docent per millorar-la. És clar, us avisarem quan estigui a punt!

La força del “no encara” en el pensament de C.Dweck

19.9.2016|

Per Equip Editorial Has de resoldre un problema que persisteix i comences a sentir el dubte: No ets prou intel·ligent com per a resoldre aquest problema, o simplement no l’has resolt encara? Hi ha qui pensa que el talent i la intel·ligència és quelcom inherent a la persona i que hi ha gent que en té i gent que no en té.

¿Formació del professorat o desenvolupament docent?

6.9.2016|

Per Àngels Domingo Aquesta disjuntiva que planteja el títol és la decisió radical que ha de prendre qui en una institució o centre educatiu decideixen sobre el disseny de la formació del seu professorat. Alguna cosa s'està remenant en la manera de plantejar i enfocar el perfeccionament docent. Estem ja utilitzant models formatius emergents que han mostrat la seva efectivitat professionalitzadora i que estan precipitant la data de caducitat de models de formació basats en la transmissió.

“Educació i Xarxa” 2016 en la revista del Col·legi Professional de Pedagogs de Catalunya

25.7.2016|

Per Equip Editorial El COPEC - Col·legi Professional de Pedagogs de Catalunya-ha publicat aquest dies la revista anual (impresa i digital) que inclou l'article "Pedagogia de l'alternança en l'Educació Superior" d'Àngels Domingo de la direcció de la nostra Plataforma. Un article tan breu com suggerent. El teniu disponible a les pàgines 24-25 de la revista Eix num.10.

Repensar el pati escolar

11.7.2016|

Per Mariana Morales Lobo El pati escolar és el lloc on es produeix l’aprenentatge de l’ús de l’espai públic i de les relacions socials. Ens sorgeixen algunes preguntes i reflexions sobre què estan aprenent realment els nens i les nenes en aquest espai i com podem transformar-lo en una oportunitat per a l’aprenentatge dels valors de la nostra societat democràtica.

El coaching educatiu com a especialitat

13.6.2016|

Per Andrea Giráldez L’interès per a l’aplicació del coaching en contextos educatius s’ha multiplicat els últims anys. L’oferta de cursos i publicacions relacionades amb aquest àmbit és cada vegada més àmplia i diversa. Tanmateix, encara hi ha certa confusió, a la que probablement hi contribueix la joventut de la disciplina i el fet que part d’aquesta oferta prové d’especialistes d’altres àmbits (com és el cas del coaching empresarial o el coaching personal o de vida) que veuen en l’educació una oportunitat de negoci.

Pràctiques Reflexives a l’Argentina

19.5.2016|

Per Àngels Domingo Rebeca Anijovich i Graciela Cappelletti comparteixen espais de treball a la Universitat de San Andrés i a la Universitat de Buenos Aires afavorint el desenvolupament de Pràctiques Reflexives. Rebeca Anijovich, a més, és membre de l’equip de suport de la Plataforma Internacional Práctica Reflexiva. Ambdues són expertes en processos de reflexió docent.

Reptes de la innovació pedagògica

31.3.2016|

Per Federico Malpica Basurto, Institut Escalae En el procés d'innovació pedagògica els docents sovint s’ensopeguen amb condicionants. Vivim en una professió que per la seva pròpia naturalesa, comporta unes satisfaccions enormes. Com ho expressava recentment una futura professora encara en pràctiques: "Vaig pel passadís i escolto que els alumnes em saluden pel meu nom, o que aquell que era un rebel al començament, comença a fer-me preguntes sobre el tema que estic explicant, i em sento molt satisfeta. És magnífic".

Aprenentatge situat i aprenentatge connectat

24.3.2016|

Per Joaquín Gairín, director d'EDO Els propers 11, 12 i 13 de maig tindrà lloc a Barcelona el IV Congrés Internacional EDO "Aprenentatge situat i aprenentatge connectat: implicacions per al treball", organitzat per l'Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Movent taules i horaris, es remou tot

15.3.2016|

Per Àngels Domingo Directora de PIPR Estic de visita d'investigació a la seu de ESCUNI, Centre Universitari de Magisteri, de la Universitat Complutense de Madrid, que disposa d'un gran seu a la ciutat de Madrid i el motiu és que celebrarà pròximament els seus 40 anys de camí.

Pedagogia de l’alternança i sistema dual

1.2.2016|

Àngels Domingo ha participat en el monogràfic d'Educaweb -publicat al gener 2016- amb l'article "Pedagogia de l'alternança i sistema dual". La directora de la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva destaca el potencial didàctic dels models formatius que combinen l'aprenentatge teòric amb l'aprenentatge experiencial en escenaris professionals.