Títol: PRÀCTICA REFLEXIVA I COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

 • Ciutat i país: Vigo, Espanya
 • Institució: Col·legi San José de Cluny i Editorial SM
 • Participants: 25 professors de llengües pròpies i estrangeres
 • Formadores: Àngels Domingo; Mª Victòria Gómez

Objectius:

 • Cohesionar i motivar l’ equip de professors per a la realització d’ un projecte plurilingüe al llarg de tota l’ educació obligatòria.
 • Capacitar al professorat pel treball col·laboratiu.

Competències a desenvolupar per part del professorat:

 • Conèixer i aplicar les bases teòriques de l ‘aprenentatge experiencial
 • Conèixer i aplicar l’enfocament competencial a la tasca docent
 • Aplicar la competència reflexiva en experiències docents pròpies
 • Desenvolupar una unitat de forma competencial
 • Aplicar las competències lingüístiques al desenvolupament d’ una unitat trilingüe
 • Construir un clima d’ aprenentatge compartit en el propi equip docent
 • Capacitar el professorat per a un treball col·laboratiu o cooperatiu

Metodologia:

 • Exposició
 • Treball en equip i en grups reduïts
 • Estudi de casos pràctics: mètode del cas
 • Pràctica reflexiva: Mètode R4 i Mètode R5
 • Dinàmiques de grups
 • Portfoli professional
 • Anàlisis de notes tècniques i documents

Extracto /Resumen:

En aquesta experiència es parteix de dinàmiques de grup per a presentar un nou model docent. A partir del portafoli professional els docents reflexionen en primer lloc de forma individual i a posteriori en grups reduïts sobre el seu propi estil docent i sobre els trets més significatius que els defineixen com claustre de la institució en la que treballen. Amb la finalitat de motivar el claustre vers l’elaboració del projecte plurilingüe i el treball col·laboratiu entre docents, es va elaborar un petit dossier, basat en pràctica reflexiva en el qual s’hi va incloure la competència lingüística. Aquest model de formació basat en l’aprenentatge inductiu i en les teories socioconstructivistes de l’aprenentatge humà situa el docent en el bell mig de la seva pròpia formació.

Programa i resultats (en castellà)