capturaFa pocs temps s’ha publicat el llibre Hacia una enseñanza reflexiva, de la Dra. Sara Galbán, membre de la nostra Plataforma a Mèxic, i docent i investigadora de la Universidad Panamericana de Mèxic. Galbán es va doctorar a la Universitat de Barcelona fa  uns anys amb una de les primeres investigacions doctorals sobre l’ensenyament reflexiu.

Tanmateix aquest llibre no és ni molt menys la seva investigació doctoral. Es tracta més aviat d’un llibre àgil i amè, dirigit a professors de qualsevol nivell educatiu, interessats en millorar la seva pràctica docent a partir de processos d’autobservació, autoanàlisi i autotransformació.

L’autora mostra en el llibre la reflexió sobre la pròpia pràctica docent, compartint amb el lector criteris per afavorir l’ensenyament reflexiu i algunes estratègies, guiades sota aquest enfocament, per promoure l’aprenentatge significatiu dels estudiants.  A través de la seva lectura, els docents coneixeran els principis de la pràctica reflexiva i – un cop realitzada l’anàlisi crítica del seu desenvolupament  professional –  aprendran  estratègies per aplicar-les a l’aula i millorar així la seva tasca  educativa.

L’autora ens introdueix en l’ensenyament reflexiu a través d’aquestes línies introductòries:

“Quan s’està davant de l’aula, és molt normal preguntar-se sobre com s’ha arribat a ser professor, doncs en moltes ocasions, això ho ha determinat l’atzar. Tanmateix, encara que ho haguem escollit conscientment o hagi arribat “per casualitat” és una realitat que pel simple fet d’estar davant d’un grup de persones ja es te una gran responsabilitat.

Però parlar de la responsabilitat del professor, és un tema bastant conegut, malgrat que malauradament no en tots els casos assumit, per això, en aquest llibre no parlarem sobre aquesta responsabilitat, sinó sobre el que significa convertir la professió docent no només en una forma de percebre honoraris, sinó en una forma de vida satisfactòria, en un mitjà de millora i aprenentatge continuat, que a més a més encarna la satisfacció d’ensenyar als altres coses desconegudes i obrir’ls-hi les portes del coneixement.

El ja de per sí apassionant camí de la professió docent, torna a revitalitzar-se quan es considera que el treball a l’aula és una matèria prima exquisida per reflexionar sobre com s’està desenvolupant la professió docent i això esdevé un mitjà per a l’optimització del procés d’ensenyament i aprenentatge, a través del perfeccionament de la tasca d’ensenyar i de la tasca d’aprendre.

Aquesta és la proposta que es presenta en aquest llibre, l’oportunitat per reflexionar sota els paràmetres de la pràctica i l’ensenyament reflexiu, sobre l’actuació docent amb l’objectiu de millorar-la i optimitzar-la.

Per assolir tots aquests propòsits, el llibre està dividit en tres capítols:

El primer capítol, titulat La pràctica docent reflexiva, és on s’aborda el tema de la reflexió i la pràctica reflexiva, a través dels estudis de Dewey i Schön, afavorint la pròpia reflexió sobre el quefer docent, a partir de la determinació de les fases, elements i moments de la pràctica reflexiva; per culminar amb el tema de la formació del docent reflexiu, considerant algunes estratègies formatives que actualment han pres gran rellevància.

En el segon capítol, titulat L’ensenyament reflexiu, es considera aquest ensenyament com una conseqüència natural de l’exercici de la pràctica reflexiva del professor, és a dir, si aquest habitualment reflexiona sobre el seu treball docent per millorar-lo i millorar-se, necessàriament buscarà ensenyar als seus alumnes a reflexionar sobre el contingut proposat, però també sobre el seu paper com a estudiant per guiar-los a millorar aquesta actuació. Aquesta anàlisis es realitza a través de tres figures: el professor reflexiu, l’estudiant reflexiu i la reflexió com a estratègia didàctica.

Després d’una aproximació teoricopràctica a l’ensenyament reflexiu, en el tercer capítol, Criteris i estratègies per a l’ensenyament reflexiu, s’estableixen una sèrie de criteris que serveixen com a reflexió i guia per a l’exercici de la pràctica reflexiva, a més a més de compartir amb altres professors algunes estratègies que tenen en compte els paràmetres de la reflexió i que han sigut aplicades a l’aula amb resultats molt enriquidors. Aquest últim capítol representa una oportunitat per reflexionar sobre els criteris i estratègies plantejades, amb l’objectiu de construir d’acord amb les circumstàncies personals i del context, estratègies reflexives adequades als diversos àmbits on es desenvolupa l’acció educativa.

Estic segura que per a molts lectors, el que planteja aquest llibre es pot veure com a una utopia o un somni, tanmateix, l’experiència personal i compartida m’indica que els que ens dediquem a l’àmbit educatiu, no podem deixar de creure que buscar la transformació de les persones a través de l’educació és un somni que es converteix en realitat a cada aula i a cada espai educatiu.”

Referència bibliogràfica

Sara Galbán Lozano (2016) .Hacia una Enseñanza Reflexiva. México: Ed.Trillas. Pàgines: 88
ISBN 978 607 17 2556 1