Les 21 escoles d’APDES (Argentina) van iniciar un projecte d’innovació educativa, INNOVATE, amb el suport i assessorament de la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva. Per fer les primeres passes es va dur a terme a Buenos Aires, del 24 al 26 d’abril 2018, un taller de pràctica reflexiva per a directius amb el títol Claus per liderar la innovació pedagògica.

La Dra. Andrea Giráldez-Hayes, consultora i formadora de la Plataforma, va fonamentar, dinamitzar i acompanyar el treball col·laboratiu dels 70 directius participants  que va permetre acordar les línies d’innovació que es desenvoluparan durant els pròxims cinc anys en les 21 escoles APDES de l’Argentina.

Andrea va guiar el taller basat en la reflexió i participació dels directius.

La trobada es va estructurar en torn a tres eixos: una mirada crítica reflexiva sobre la innovació educativa, el model pedagògic institucional i el costat humà  de la innovació.

Les activitats van permetre la reflexió sobre las pròpies pràctiques i arribar a els acords inicials per recòrrer un camí de canvi en cada escola.

Directius participants