1. Objecte d’aquest document
Les presents condicions generals regulen l’accés i l’ús de la plana web propietat de Pràctica Reflexiva.

2. Usuari
Tota persona que accedeixi a la plana web, haurà de llegir les Condicions Generals vigents en el moment del seu accés, havent d’abstenirse d’utilitzar-la en cas de no estar plenament d’acord amb el seu contingut. La mera utilització de la plana web atribueix la condició d’ “usuari” i suposa la plena acceptació d’aquestes Condicions Generals. Per aquest motiu, et preguem que llegeixis atentament aquest document.

3. Serveis
La plana web disponible a l’adreça: www.practicareflexiva.pro, ofereix informació sobre els serveis i activitats de la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva.
Tots els serveis són prestats a la teva persona i accediràs i ells a través d’Internet mitjançant l’ús del dispositiu i sistema operatiu de la teva pròpia elecció: ordinador fix o portàtil, telèfon mòbil, tableta, consola i altres dispositius disponibles al mercat en els quals es pugui accedir a la plana web.

L’ús de la plana web té caràcter gratuït, en el ben entès que aniran a càrrec de l’usuari els costos d’accés a Internet, així com els que es derivin, si escau, de l’adquisició de llicències d’ús d’aplicacions informàtiques necessàries per utilitzar la plana web.

L’usuari accepta que l’ús de la plana web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. En la seva utilització, l’usuari es compromet a no falsejar la seva identitat, a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de Pràctica Reflexiva o de tercers ni que sigui contrària a la llei, la moral o l’ ordre públic o pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o impedir de qualsevol forma la normal utilització de la plana web.

Pràctica Reflexiva adopta mesures de seguretat per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’usuari és conscient i accepta que les mesures de seguretat disponibles per als sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, Pràctica Reflexiva no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els anteriors.

4. Drets de propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts que incorpora o mostra la plana web incloent – però no només – bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d’obres audiovisuals, dissenys gràfics o qualsevol altre, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals Pràctica Reflexiva o els seus socis de negoci són titulars exclusius o cessionaris amb l’abast requerit, i estan protegits pels drets d’autor de la legislació espanyola i altres lleis.

La reproducció, distribució o comunicació pública de la plana web, de qualsevol de les seves parts o del programari és contrària a la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola i pot implicar sancions civils i penals. Tampoc es permet eliminar missatges o material disponible en relació amb els drets d’autor o similar, des de la plana web.

La descàrrega i reproducció digital d’altres continguts de la plana web o de parts d’aquesta, només estan permeses per a ús personal, no comercial, llevat que s’acordi una altra fi amb Pràctica Reflexiva.

5. Exclusió de responsabilitat

La informació i serveis en la plana web es proporcionen sense cap garantia expressa o implícita de la seva exactitud o integritat. Pràctica Reflexiva també té el dret de modificar, suspendre o retirar els continguts o serveis de qualsevol dels productes descrits a la plana web en qualsevol moment i sense previ avís.

En cas que consideris que a la plana web existeix qualsevol contingut il·lícit o que infringeixi drets, continguts subjectes a drets d’autor que no han estat autoritzats per al seu comunicació web, falses atribucions d’autoria, il·lícits penals, il·lícits que atemptin contra l’honor i la intimitat de les persones o infraccions de marques protegides, entre d’altres, pots informar a: info@practicareflexiva.pro

En l’escrit haurà de constar la referència “Continguts infractors o il·lícits ” i contenir la següent informació :
· Nom, cognoms , DNI i les teves dades de contacte
· El contingut o continguts de la plana web que consideris infractor de drets o il·lícit
· El motiu pel qual consideres que aquest contingut és il·lícit , així com els drets infringits i qui és responsable
· Una declaració en què et fas responsable de la veracitat d’aquesta comunicació

Pràctica Reflexiva no es fa responsable de les comunicacions entre la plana web i la teva persona. A més, si s’estableixen vincles a una plana web de tercers, tampoc es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines de tercers. Això inclou enllaços a pàgines web de partners que poden utilitzar els logotips de Pràctica Reflexiva com a part d’un acord de co-branding.

Pràctica Reflexiva no pot, en cap cas, ser responsable per danys i perjudicis de qualsevol ús de la plana web, incloent però no limitat a la pèrdua d’ingressos, les interrupcions del negoci, pèrdua de dades, fallades de funcionament o pèrdues similars.

6. Comunicacions de l’usuari

Tots els materials, informació o altres comunicacions facilitades i/o publicades per la teva persona a la plana web es consideraran no confidencials i no exclusius, i no et donen dret a cap tipus de reemborsament ni a altres cànons.

Pràctica Reflexiva pot utilitzar aquests materials, informació, etc, de forma gratuïta, fins i tot per a la concessió de llicència per a l’explotació dels mateixos, encara que amb el respecte de la teva privacitat.

7. Mal ús

Està prohibit utilitzar la plana web per publicar o transmetre qualsevol material que sigui o pugui ser il·legal, amenaçador, enganyós, subversiu, difamatori, invasiu per a la privacitat, obscè, abusiu, discriminatori, il·legal o qualsevol material que pogués constituir o encoratjar una conducta que seria considerada una ofensa criminal, violar els drets de qualsevol de les parts o que pugui donar lloc a responsabilitat civil o violar qualsevol llei.

També es prohibeix al usuari utilitzar la plana web per anunciar o realitzar qualsevol activitat comercial.

8. Dades personals

Pràctica Reflexiva ha d’observar la llei espanyola sobre tractament de dades personals en el seu tractament dels mateixos: Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD) que adopta la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

En qualsevol moment et podràs posar en contacte amb Pràctica Reflexiva per obtenir informació sobre les dades de què disposem sobre la teva persona, perquè aquests siguin eliminades o corregides. Per a qualsevol dubte o comentari referent a això, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça: info@practicareflexiva.pro.
Recorda que, d’acord amb la normativa en vigor, tens el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades personals que podràs exercir a través de la següent adreça: info@practicareflexiva.pro.

També permets que Pràctica Reflexiva gestioni, de manera anònima, les teves dades personals i les processi , utilitzi, exhibeixi públicament i distribueixi. Aquestes dades així tractades ja no es consideren “dades personals” i seran emprades exclusivament amb finalitats estadístiques i de mesura per realitzar l’anàlisi i seguiment del nostre Website (Google Analytics).
La gestió i tractament de les dades, que es considera una part integral d’aquests termes i condicions, es descriu amb més detall en la nostra Política de Privacitat. Pots consultar la Política de Privacitat a través d’aquest enllaç. Recordar-te que, acceptar aquests termes i condicions, implica també l’acceptació de la Política de Privacitat. Motiu pel qual et recomanem que la llegeixis amb atenció .

9. Diversos

Reservat el dret a revisar aquests termes i condicions en qualsevol moment . És possible que vulguis visitar periòdicament aquesta pàgina per estar al dia de possibles actualitzacions. Tanmateix , t’avisarem d’elles per correu electrònic i se’t podrà tornar a demanar acceptar els canvis a aquests termes i condicions. Si no acceptes aquests canvis , se’t podrà negar l’accés a la plana web, en part o en la seva totalitat.

Pràctica Reflexiva es reserva el dret, a la seva pròpia discreció i sense previ avís, per eliminar la informació de la plana web o suspendre-la.

10. Nul·litat

Si una part d’aquests termes i condicions fos considerada il·legal o no vàlida i, per tant, no exigible, això no afectarà la validesa i el compliment de la resta dels termes i condicions.

11. Llei aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola comuna.