Per Mauricio Pérez Abril


L’home és descendent d’una raça de micos que s’asseia tantes hores a conversar que se li va atrofiar la cua. L’educació, en realitat, és una iniciació en l’art i interès social d’aquesta conversa en la qual aprenem a reconèixer les veus, a distingir les circumstàncies apropiades per expressar-nos, i en la que vam adquirir els hàbits morals i intel·lectuals adequats per a la conversa.

Michael Oakeshott


Quatre de la matinada. Els sis docents que viatgem des de Bogotà ens saludem en el punt de trobada i emprenem el trajecte de 4 hores per reunir-nos amb els altres membres del grup de reflexió permanent: La Otra Orilla. A la trobada vam acudir docents de quatre departaments geogràfics. La cita és a Flandes, municipi equidistant dels llocs de tots. Som un grup d’estable de 14 docents que cada mes ens reunim en una jornada d’un dia sencer, que complementem amb espais virtuals, sincrònics i asincrònics de treball. Ens vincula l’interès compartit de generar coneixements que aportin a la transformació de les pràctiques docents en escoles del país, en camps relacionats amb el llenguatge i la literatura. Considerem valuós i legítim el coneixement generat a partir de l’anàlisi detallada de les pràctiques docents, a les nostres aules, de diferents contextos sociogeogràfics, i diferents nivells educatius. Aquestes trobades es desenvolupen des de fa 7 anys de manera ininterrompuda.

Una jornada de treball transcorre així: de 7:30 a 9:00 AM alguns vam assistir a una escola del municipi de Flandes, que s’ha convertit en un dels nostres laboratoris de treball. Allà posem en pràctica una proposta didàctica que s’ha dissenyat col·lectivament. En la sessió del mes anterior s’ha discutit i ajustat: s’han dissenyat les intervencions, els materials, etc. Algun dels membres del col·lectiu té a càrrec seu la sessió amb els nois d’una de les aules. Els assistents vam prendre notes “en calent”, en les nostres bitàcoles, de les reflexions que ens suscita la pràctica, i vam filmar la sessió de forma detallada, amb dues o tres càmeres, ja que ens interessa registrar el nivell micro de les interaccions dels nois, les seves converses, les decisions que va prenent el docent que intervé, la pertinència dels materials, etc. Aquests registres seran analitzats col·lectivament en sessions virtuals, amb el propòsit de generar un coneixement sobre això, i per dissenyar la següent proposta. L’anàlisi del que ha passat es discutirà en la sessió del següent mes, sempre suportat per un text escrit, que serà llegit prèviament per tots, i per un material audiovisual que il·lustra les afirmacions i anàlisis que es plantegen. Per descomptat que aquests textos dialoguen amb el referencial teòric específic, però no en una relació de subordinació. Ens interessa privilegiar el coneixement derivat de l’anàlisi detallada del que passa a les aules alimentat de les reflexions col·lectives registrades en les transcripcions i en les memòries de les sessions. Comptem amb diverses publicacions i un pla anual d’escriptura.

Hem descobert que les converses, discussions i anàlisis que hem avançat durant aquests anys són una font valuosa de sabers que si s’analitzen i processen de manera sistemàtica poden generar coneixements d’un caràcter diferent d’aquells que trobem en la bibliografia provinent dels centres de recerca i les universitats, ja que la font de la qual prové és de naturalesa diferent.

Portem centenars d’hores asseguts, prenent les nostres pràctiques com a objecte d’anàlisi, conversant sobre l’interès que ens convoca. Això constitueix la raó per la qual destinem matinades, temps, recursos i esforços, doncs formem part d’alguna cosa que ens convoca, ens compromet políticament, ens apassiona pedagògicament…

 

(1)Oakeshott, M. (1981). La voz de la poesía en la conversación universal. En Centro de Estudios Públicos. Consultat el 14 de febrer de 2019. Disponible fent click aquí

Mauricio Pérez Abril
María Alejandra Rivera
Sandra del Pilar Rodríguez
Jimena Vargas

La Otra Orilla, Colectivo de Reflexión Permanente Sobre Pedagogías del Lenguaje y la Literatura de Colombia