Per Àngels Domingo Roget

Em complau fer-vos una breu ressenya d’una publicació que presenta una experiència innovadora liderada per Ana Ma. Mata, Arturo Ramírez i Gerardo Centeno en la construcció d’una pràctica reflexiva en l’àmbit universitari.

El llibre titulat “De la pràctica docent tradicional a la construcció d’una pràctica reflexiva” (1) ha estat publicat pel Centro de Investigación para la Administración Educativa (CINADE), institució educativa que ofereix programes de postgrau en educació, amb seu en Sant Luis Potosí Mèxic.

En aquest treball es comparteix l’experiència de l’equip de treball responsable de plantejar i aplicar un procés de capacitació per als docents de la institució, en línia en  la transformació curricular dels Postgraus en Administració Educativa i en Educació Superior que viu la institució.

A través del diàleg sobre les experiències viscudes per cadascun dels integrants de l’equip de treball, en diferents temps i espais en processos d’actualització, el es constata que freqüentment aquestes havien passat inadvertides o havien influït poc o gens en la transformació de la pràctica docent.

A partir d’aquestes vivències es va decidir dissenyar un taller fonamentat en la pràctica reflexiva amb línies d’acció orientades a:

  • Aconseguir un desenvolupament permanent en la professionalització docent amb la finalitat d’incrementar la seva productivitat acadèmica i assegurar que els professors adquirissin les competències necessàries per impartir el model educatiu i acadèmic del CINADE.
  • Millorar les capacitats institucionals per a la formació de recursos humans d’alt nivell i enfortir les seves línies de generació i aplicació innovadora del coneixement.

L’equip que implementa el canvi resta convençut de la necessitat de capitalitzar l’experiència, reflexionar-la i aprendre d’ella i considera que el canvi educatiu neix i es fa en i des de les aules. Els agents de l’experiència transformadora assumeixen el risc d’abandonar un espai de formació marcat per la tradició, i son conscients que es genera incertesa i probablement rebuig d’alguns dels col·legues acostumats a formes més tradicionals de treball.

Tanmateix la publicació descriu com el treball desenvolupat durant el taller, que inicialment pretén estimular en els docents participants la construcció de coneixements a partir de la reflexió de la seva pràctica  qüestionant les seves concepcions i modificant els seus habitus, es va estendre també a l’interior de l’equip de treball, la qual cosa va portar finalment a plantejar-nos la importància de recuperar l’experiència viscuda i compartir-la a través d’aquest llibre.

En el llibre es presenta el disseny complet del taller, on es recupera informació d’autors experts en el tema, utilitzant instruments dissenyats i publicats(2) en diferents contextos internacionals. Descarregar l’index del llibre

Segurament aquesta nova publicació pot ser ben útil als docents, els formadors de docents i a tots aquells interessats a seguir aportant en aquest sinuós camí de l’educació.

Aprofito aquest espai per expressar la meva felicitació per l’excel·lent treball dut a terme pel grup d’investigadors del CINADE. Bona feina!

Dra. Àngels Domingo Roget
Cofundadora i Directora
Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva
adomingo@practicareflexiva.pro

 

(1) Mata, A., et al. (2016). De la práctica docente tradicional a la construcción de una práctica reflexiva. San Luis Potosí, S.L.P. México. Ed. Centro de Investigación para la Administración Educativa (CINADE). ISBN: 978 – 607 – 96782 – 1 – 0.
(2) Domingo A., Gómez V. (2014). Práctica reflexiva. Bases, modelos e instrumentos. Madrid: Narcea ed.