Una bona notícia per al professorat universitari: acaba de publicar-se un valuós i pràctic Quadern per a docents que recopila experiències per desenvolupar el pensament reflexiu a les aules universitàries. La publicació presenta els dispositius narratius dissenyats per propiciar el pensament reflexiu en el procés d’aprenentatge així com la seva fonamentació pedagògica i el contingut és fruit del treball interdisciplinari del grup Doar (Docència Orientada a l’Aprenentatge Reflexiu) integrat per professorat docent i investigador de cinc universitats d’Espanya que el 2015 es va constituir com un Grup de Treball de l’Institut de Ciències de l’Educació de l’Institut de Desenvolupament Professional-Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Aquest número de la col·lecció Quaderns de Docència Universitària presenta el text organitzat en dues seccions. La primera recull tres apartats teòrics sobre la fonamentació conceptual del pensament reflexiu, les característiques dels espais d’aprenentatge favorables al desenvolupament d’aquesta competència bàsica per a l’aprenentatge a la Universitat i el valor dels dispositius narratius dissenyats. La segona secció engloba deu experiències innovadores que il·lustren el desenvolupament d’un aprenentatge més reflexiu en l’alumnat a través d’escriptura narrativa. Finalment, conclou amb propostes per contribuir a la renovació i validació d’una activitat docent organitzada i estructurada a aquest efecte en l’educació superior.

Des d’aquest espai felicitem a la coordinadora de la publicació, la Dra. Marta Sabariego, i als coautors i els agraïm que hagin desitjat compartir-lo amb nosaltres.

Per a descarregar la publicació faci click aquí