XIII Simposi Internacional sobre el Pràcticum i les Pràctiques Externes en la Universitat.

Documentar i avaluar l’experiència dels estudiants en les pràctiques.
Poio (Pontevedra), 29-29 de juny i 1 juliol 2015

Entre els dies 30 de Juny i 1 de Juliol es celebrarà al Monestir de Poio (Pontevedra) el 13è “Congreso Internacional sobre el Practicum y las Prácticas externas”. És la cita bianual en la que un nodrit grup de responsables acadèmics i experts en el tema de les pràctiques comparteixen idees i experiències sobre aquest important component de la formació universitària.

Actualment no es concep una carrera universitària sense el seu corresponent període de pràctiques externes, en les que els estudiants tinguin l’oportunitat de contrastar i reforçar els aprenentatges que fan a les aules universitàries, amb les experiències que poden viure en contextos reals de treball. Tan importants són aquests períodes de pràctiques que molts estudiants els recorden com el millor del seu itinerari a la universitat. I no són pocs els que orienten el seu perfil professional i també la futura cerca de treball cap a activitats vinculades als sectors en els que van realitzar les seves pràctiques. Per aquest motiu, les pràctiques mereixen una especial atenció per aquells que busquen una Educació Superior de qualitat. Aquest és l’objectiu bàsic que, des dels anys 80, ha motivat els Congressos de Poio.

En aquesta convocatòria ens ocuparem de la “documentació de las pràctiques”. Som conscients que només a través d’una bona documentació del que succeeix durant el període de pràctiques estarem en condicions de poder-ne avaluar l’impacte formatiu i, a llarg termini, de poder millorar-les. Juntament amb les moltes experiències que els assistents al Congrés aniran compartint, aquest any comptarem amb les aportacions d’experts internacionals en el tema: Ana Salerni (Itàlia), Sandra Lentzen (Alemanya), Agustín Erkizia, Ixaka Egurbide y Miguel Zabalza (Espanya).

Paral·lelament a les conferencies, també es desenvoluparan 7 interesants tallers sobre instruments i metodologies destinades a millorar l’impacte formatiu de les pràctiques: e-portafolis, estudi de casos, tecnologia mòbil, tutoria, ús del Nudist i Atlas.ti per a l’anàlisi de diaris de pràctiques, gestió de les pràctiques externes d’enginyeria. Tindrem el plaer de comptar amb la col·laboració dels nostres amics de la Plataforma Internacional Práctica que, de la ma d’Àngels Domingo i Federico Malpica, experts formadors, ens oferiran un altre interesant taller sobre aprenentatge reflexiu a partir de la pròpia pràctica.

Convidem cordialment a tothom que estigui interessat en aquest tema a visitar la web del congrés (http://redaberta.usc.es/poio/ ) i a compartir amb nosaltres aquests dies a Poio en els que combinarem el treball intens amb el goig de gaudir dels paisatges i la gastronomia gallega. Tot això, dins d’un clima cordial i d’amistat, que és la característica essencial del nostre congrés. Tindreu ganes de repetir, us ho garantim.

Miguel A. Zabalza Beraza
President del XIII Simposi Internacional sobre el practicum i les practiques externes.