Estudis i tesis doctorals

Estudis i tesis doctorals2019-07-14T14:12:32+02:00

Pràctica professional orientada a la reflexió docent (2017)

Rivas, H., Vásquez, C. y Pincheira, N. (2017). Análisis de un proceso de práctica profesional orientado a la reflexión docente. Pontificia Universidad Católica de Chile. La reflexió sobre la pràctica és reconeguda com una competència important en els processos de formació inicial i contínua del professorat. En el cas de la formació inicial, la pràctica professional constitueix una instància privilegiada per afavorir processos reflexius, donada l'oportunitat que tenen els futurs professors d'assumir per complet el rol de professor en espais naturals d'ensenyament. No obstant això, es requereix comptar amb eines que orientin una reflexió fundada. En aquest estudi apliquem la noció de fet didàctic significatiu en conjunt amb una guia de reflexió, tots dos basats en la noció d'idoneïtat didàctica, amb la finalitat d'orientar l'anàlisi i la reflexió durant un procés de pràctica professional enfocat en l'ensenyament de la matemàtica.

23.3.2017|

Construcció de la identitat docent a partir de les experiències prèvies i creences (2016)

Alsina, A., Batllori, R., Falgás, M., Güell, R., Vidal, I. ¿Cómo hacer emerger las experiencias previas y creencias de los futuros maestros? Prácticas docentes desde el modelo realista. Vol. 14(2), julio-diciembre 2016, 11-36. Universidad de Girona (España) Revista de docencia Universitaria. En l'article es presenten diverses pràctiques docents per fer emergir les experiències prèvies i creences dels futurs mestres sobre els coneixements didàctics i disciplinaris necessaris per a l'ofici d'ensenyar. Aquestes pràctiques s'han dut a terme en assignatures de Didàctica de les Socials, Didàctica de les Matemàtiques, Didàctica de l'Expressió Corporal i el Prácticum dels Graus de Mestre d'Educació Infantil i Primària de la Universitat de Girona.

24.1.2017|

Model de Pràctica reflexiva amb mediació (2016)

Tesi doctoral no publicada d'Ingrid E. Cerecero Medina, membre de la Plataforma Internaconal Pràctica Reflexiva, de la Universitat Autònoma de Estat de Mèxic. La investigació proposa un model de pràctica reflexiva mediada que s'estructura en tres fases, coneixement, significació i resignificació que es desenvolupen mitjançant uns cicles. Aquest model és una formalització inèdita de la investigadora que presenta tres característiques específiques: consideració del coneixement del docent en la seva tasca educativa abans d'investigar un problema, suport d'un mediador en el grup i desenvolupament d'unes categories d'anàlisi de cada cicle. En la investigació el model s'aplica a la pràctica educativa de docents de llengües.

13.1.2017|

Unir teoria i pràctica en l’ensenyament del Dret. Una experiència alternativa a la classe teòrica i expositiva

Interessant publicació del 2016 d'Eduardo A. Díaz, advocat i professor regular de la facultat de Dret de la UBA, en la qual descriu una experiència alternativa a l'aula universitària mitjançant una transformació del model docent. La innovació mostra beneficis formatius en els estudiants: aprenentatge basat en la pràctica reflexiva, aprenentatge profund i desenvolupament de les competències específiques de la professió jurídica.

26.9.2016|

Reflexió docent per millorar la pràctica avaluativa

Recerca publicada al 2016 sobre el procés de reflexió dut a terme per un grup de docents de per tal de millorar les seves pràctiques d'avaluació de l'aprenentatge dels seus estudiants. L'estudi de cas, un centre integrat d'educació d'adults a Xile, conclou que el procés reflexiu dels docents que practiquen una avaluació convencional centrada en el producte i no en el procés, estan disposats a participar en instàncies de reflexió pedagògica per millorar les seves pràctiques avaluatives.

15.6.2016|

Què caracteritza un docent “destacat”?

Mauricio Pérez Abril, membre de la nostra plataforma, és docent i investigador a Colòmbia i amb tres investigadores més va publicar al 2014 aquest valuós article a laRevista Colombiana de Educación, num. 67. II sem. 2014, Bogotà, Colòmbia. Si bé el context de la investigació és de docents de primera infància, les conclusions plantegen un nou repte en els processos de professionalització docent de totes les etapes i nivells.

30.5.2016|

Mediació i reflexió en l’ensenyament de llengües

Per Ingrid Cerecero Amb motiu del seminari doctoral que la Universitat Pompeu Fabra ha organitzat a Barcelona del 13 al 16 d'octubre d'aquest any, he tingut la sort de conèixer i tractar al reconegut i distingit Dr James P. Lantolf, director del Center for Language Acquisition at The Pennsylvania State University, USA (Centre per a l'Adquisició de Llengües de la Universitat Estatal de Pennsilvània, als Estats Units d'Amèrica del Nord).

9.11.2015|

Avaluar la docència des de la reflexió participativa

Per Ramiro Espino L’avaluació com a terme polisèmic complica precisament el procés avaluatiu, remet d’una manera mecànica i automàtica a un número, que no és altra cosa que una qualificació que es tradueix en qualificatiu; en els centres educatius lamentablement per inèrcia o per sentit comú es practica una avaluació no participativa, lineal, autocràtica, totalitarista i de poc significat. En sí, l’avaluació actualment és una activitat excessivament tècnica, situació que es redueix a l’aplicació d’instruments de mesura amb finalitats de control.

19.10.2015|

Promovent la reflexió de l’estudiant sobre el procés d’aprenentatge. Una experiència de feedforward.

Recerca sobre el procés reflexiu dels estudiants en pràctiques - en les assignatures de Prácticum I i Prácticum II- del grau de Psicopedagogia de la UOC, dut a terme per les professores Cabrera, Mayordomo y Espasa i presentat en CINAIC 2015 (III Congrés Internacional sobre Aprenentatge, Innovació i Competitivitat) Madrid, Espanya).

1.10.2015|