• Àmbit: Formació del professorat d’Educació Superior i Formació competencial i renovació metodològica
 • Context: Seminari intensiu de 40 hores realitzat en la Universitat de Panamà per tal d’accelerar el procés de transformació de la praxis docent universitària a la formació competencial i les metodologies noves que configuren el nou model docent.
 • Dates: Del 23 al 27 de juliol
 • Participants: 120 professors i càrrecs acadèmics de diferents universitats públiques panamenyes
 • Professors i càrrecs acadèmics de diferents universitats públiques panamenyes
 • Professors: Dra. Domingo, Dra. Gómez, directives de practicareflexiva.com i Dr. Vidal, col·laborador d’aquesta plataforma d’experts.

Resum: El curs forma part de les accions empeses pel ministeri d’Educació y la Universitat de Panamà amb la finalitat de facilitar l’acreditació als professors universitaris. Els professors van tenir l’oportunitat de conèixer i aplicar, mitjançant metodologies actives, les diferents competències de l’àmbit de l’educació superior. Cada professor va poder implementar-les en la seva programació. Al mateix temps van poder experimentar el beneficis d’activar la competència reflexiva en els processos formatius, la qual cosa els va permetre aprendre de la seva pròpia pràctica i en el seu propi context.

Competències a desenvolupar durant el seminari:

 • Coneguin els fonaments de la formació per competències en l’Educació Superior.
 • Utilitzin de forma pràctica les competències en la seva docència
 • Es motivin vers la innovació i transformació de l’E. Superior i superin la resistència natural al canvi en la institució universitària
 • Inicien el canvi metodològic pràctic en la seva docència de Grau i Postgrau
 • Integrin en la seva programació docent les noves metodologies i instruments avaluatius.
 • Experimentin els beneficis del treball col·laboratiu entre els docents de la facultat.
 • Incorporin la reflexió metodològica com sistema de millora personal i institucional.
 • Contribueixin a instaurar una nova cultura docent en la Universitat de Panamà.

Continguts:

 • Perfil del professor universitari del segle XXI
 • Desenvolupament de docents reflexius
 • Noves perspectives de l’ avaluació

Metodologia:

La metodologia emprada va ser eminentment pràctica i orientada a l’ adquisició i aplicació de competències docents. Es va desenvolupar mitjançant:

 • Pràctica reflexiva
 • Estudi de casos
 • ABP (Aprenentatge Basat en Problemes)
 • Treball en grups reduïts
 • Dinàmiques de grups
 • Portfoli
 • Anàlisis de notes tècniques i documents

Valoració:

Els participants que van assistir a la capacitació sobre formació competencial i innovació metodològica en l’Educació Superior van valorar especialment les metodologies emprades pel seu dinamisme. Els assistents van destacar que la formació va ser especialment pràctica resolent l’ “aplicació a la pràctica” que es va realitzar al llarg del seminari sense deixar-la per a una fase solitària posterior. Al mateix temps van valorar molt positivament el material entregat així com el portafoli que va guiar el seu coneixement pràctic i teòric i en el que van quedar recopilades les evidències d’aprenentatge. Llegir resultats.