Bilbao, G. y Monereo, C. (2011). Identificación de incidentes críticos en maestros en ejercicio: propuestas para la formación permanente. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 13(1).

Interessant estudi d’investigació que aborda de quina manera el professorat en actiu s’enfronta a incidents crítics en les seves pròpies aules. Els resultats permeten visualitzar no només les estratègies que utilitzen per gestionar-sinó també, tal com exposen els autors, un potencial d’ús important d’aquest tipus d’esdeveniments en qualitat d’instrument per a la formació permanent. En aquest sentit, els incidents crítics estan estretament relacionats amb l’aproximació reflexiva a la formació del professorat.

http://redie.uabc.mx/vol13no1/contenido-bilbaomonereo.html