R. Anijovich i G. Capelletti analitzen els processos de reflexió i de pràctica reflexiva sistemàtica que duen a terme docents que ha utilitzat diferents dispositius. L’estudi ha estat publicat a Espacios en Blanco. Revista de Educación núm 28, 2018, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Estudi complet