Mètodes i instruments

Mètodes i instruments2019-07-14T14:11:17+02:00

Anatomía de l’acció: Model ATOM

Instrument que facilita una anàlisi atomitzadora i seccionada d’una situació o acció docent. L’instrument proposa una reflexió pràctica orientada a la identificació dels elements que han pogut intervenir internament i subjectivament en el pensament del docent quant aquest ha actuat.

16.5.2011|