FULLANA, J.; PALLISERA, M.; COLOMER, J.; FERNÁNDEZ, R.; PÉREZ, M. (2013). Metodologies d’ensenyament i aprenentatge reflexius a la universitat. Una investigació centrada en la percepció dels estudiants de grau de la Universitat de Girona. Revista de Investigación en Educación, nº 11 (2), pp 60-76

L’objectiu de la recerca que es presenta en el següent article és conèixer les valoracions dels estudiants de graus universitaris sobre la incidència de la metodologia de l’aprenentatge reflexiu en diferents aspectes del seu aprenentatge, i obtenir dades sobre les principals dificultats que han trobat i les contribucions d’aquesta metodologia en el seu procés d’aprenentatge. (Article)