Estudi descriptiu-indagador  del 2011 d’un grup d’investigadors de la facultad de Psicologia de la Universitat de Buenos  Aires (Argentina). Es presenta una anàlisi qualitativa i quantitativa de resultats  obtinguts d’una mostra formada per 33 professors de Psicologia i titulats de Psicologia de la Universitat de Buenos Aires.  S’utilitza com instrument  un qüestionari sobre “Situacions Problema d’Intervenció de l’ Professor de Psicologia en Contextos Educatius “. La unitat d’anàlisi de l’estudi és els models mentals del Professorat de Psicologia sobre la intervenció sobre problemes situats en la pràctica docent i està conformada per quatre dimensions: a) problemes situats en contextos de la activitat docent, b) intervenció docent sobre problemes, c) eines utilitzades, i d) resultats i atribució de causes o raons de resultats.

Descarregar l’Estudi complet