En aquest breu document es proposen les bases en què s’hauria de recolzar l’elaboració de qualsevol model que pretengui el desenvolupament reflexiu del docent. Els fonaments que s’hi apunten procedeixen d’una comprensió més profunda i pràctica de la noció de professionalitat docent. Aquesta reflexió senzilla es presenta com una eina que pot orientar la construcció de models formatius contextualitzats que garanteixen la seva efectivitat formativa.

La construcció de models de desenvolupament reflexiu, si bé encara escassos en els programes de formació i capacitació docent, és un dels fruits madurs de l’aportació de Donald Schön i la seva perspectiva del professional docent (1983, 1987).

Pulsar sobre el enllaç per descarregar document complert

Descarregar document

Autors: Dra. Àngels Domingo i Dra. Mª Victoria Gómez