Projectes i experiències

Projectes i experiències2019-07-14T14:13:52+02:00

Taller internacional per el desenvolupament de docents reflexius

Taller realitzat en el marc del III Congrés Internacional de Noves Tendències en la Formació Permanent del Professorat, organitzat per l’ICE de la Universitat de Barcelona i el grup de recerca i innovació docent Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP) de la mateixa Universitat, amb la col·laboració del govern de l’Estat de Coahuila a través de la Secretaria d’Educació i Cultura i l’Institut Estatal de Desenvolupament Docent i Investigació Educativa (IDDIE).

4.5.2012|

Curs d’Iniciació a la Pràctica Reflexiva, Col.legi Montserrat de Barcelona

Aquest breu seminari de quatre hores adreçat a tot el claustre del col.legi Montserrat s’ha orientat a l’aprenetatge conceptual i pràctic del Mètode R5 de Pràctica Reflexiva. Aquesta metodologia te com finalitat que els docents puguin aprendre de la seva pràctica en el propi context professional i a partir d’un procès de reflexió individual i grupal conduir-los a la millora pràctica.

21.11.2011|

Cap a un projecte de centre plurilingüistic

En aquesta experiència es parteix de dinàmiques de grup per a presentar un nou model docent. A partir del portafoli professional els docents reflexionen en primer lloc de forma individual i a posteriori en grups reduïts sobre el seu propi estil docent i sobre els trets més significatius que els defineixen com claustre de la institució en la que treballen.

7.10.2011|