Investigació de Claudia Padilla i Maria Madueño amb l’objectiu de comprendre com la reflexió sobre la pràctica contribueix a la formació docent de professors universitaris xilens.

La investigació és de tipus qualitativa sustentada en el mètode narratiu, la tècnica aplicada va ser l’entrevista semiestructurada a una mostra de 30 professors de dues universitats de Xile. Els principals resultats condueixen a precisar que la reflexió sobre la pràctica docent representa una ruta afavoridora de la formació del professor que exerceix la docència. Particularment s’identifiquen tres aspectes clau que des de la veu dels participants contribueixen a la formació docent: les reflexions sobre la pràctica docent, la reflexió a partir del diàleg amb experts i la reflexió sobre la pràctica que emergeix des de la interacció amb els propis estudiants.

Per a veure l’estudi complet faci clic aquí.