La meva participació al Taller de Pràctica Reflexiva de la Dra. Domingo i la Dra.Gómez en el marc del III Congrés Internacional d’Organitzacions que aprenen i generen coneixement (EDO 2014) m’ha suggerit punts de coincidència en la formació del professorat a Finlàndia.

El sistema educatiu de Finlàndia es basa en l’exitós model de “formació del professorat investigador” que destaca, entre altres factors, la importància d’aprendre a reflexionar críticament sobre la pròpia identitat professional i la pràctica en les situacions d’ensenyament-aprenentatge.

Aquest model interpel·la en la formació inicial del professorat finlandès diferents competències com ara: aprendre a autoregular el propi aprenentatge, establir objectius cognitius intencionals i ser conscients de les pròpies motivacions, metes, creences i emocions.

Aquestes competències metacognitives es consideren necessàries en primer lloc per analitzar les circumstàncies canviants en la pràctica docent. També aquestes competències es consideren imprescindibles per poder ajudar els alumnes a trobar estratègies que els permetin gestionar el seu propi aprenentatge i esdevenir alumnes actius i reflexius, ja que com diu MacKinsey (2007, 20) “un professor no pot donar el que no té “.

Tiina Mäkelä
Investigadora en la Facultat d’ Educació de la Universitat de Jyväskylä (Finlandia)
Co-fundadora de la iniciativa EduDesign Finland  http://edudesignfinland.com

 

Referències

McKinsey (2007). Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivo. McKinsey & Company. Disponible en http://www.oei.es/pdfs/documento_preal41.pdf

Niemi, H. & Jakku-Sihvonen, R. (2011).Una formación del profesorado basada en la investigación. En R. Jakku-Sihvonen & H. Niemi (Eds). Aprender de Finlandia. La apuesta por un profesorado investigador .(pp.53-75). Kaleida, Madrid.

Suarez, M. & Mäkelä, T. (2013). El modelo de formación del profesorado investigador en Finlandia, su adaptación y aplicación al EEES. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez & N. Pellín (Eds.), XI Jornadas de redes de investigación en docencia universitaria. Universidad de Alicante. Disponible enhttp://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/334861.pdf