Els formadors, docents i investigadors que volen promoure l’aprenentatge reflexiu i la reflexió sobre la pràctica per aprendre, sovint no disposen d’instruments formalitzats i experimentats que els ajudin a dur-ho a terme en la realització de les seves activitats formatives. Com a conseqüència d’aquesta mancança aquests professionals que promouen la formació des del paradigma reflexiu augmenten en el seu treball els nivells d’incertesa i de risc al haver de guiar intuïtivament els processos d’aprenentatge reflexiu.

La Plataforma, conscient d’aquest dèficit de coneixement pràctic, ha elaborat diferents eines i materials propis alguns dels quals estan disponibles a la secció instruments i que han mostrat la seva efectivitat en ser experimentats en contextos formatius diversos i que han ajudat a desenvolupar la competència reflexiva.

La finalitat principal dels instruments que la Plataforma  prepara, experimenta i difon entre formadors és:

  • Despertar la reflexivitat docent
  • Activar els processos reflexius
  • Desenvolupar la competència reflexiva en la professió

Presentem una de les nostres eines més bàsiques i senzilles, anomenada RAR, Registre d’ Aprenentatge Reflexiu (clicar per accedir).