Aquest instrument pedagògic és un complement reflexiu i col·laboratiu a la tradicional “correcció” de projectes d’arquitectura, que converteix l’avaluació dels treballs dels alumnes en una experiència de formació entre iguals.

En aquestes sessions, i després d’haver treballat intensament i individualment durant algunes setmanes, els participants treuen profit dels coneixements i capacitats dels companys, ja que tots estan resolent un problema comú, que no té solució única ni permet l’aplicació mecànica de regles preestablertes.

Basant-se en unes categories arquitectòniques consensuades i adaptades a la complexitat i especificitat del problema que es tracta, es porten a terme discussions reglades en grup, en què es contrasten els materials del projecte i es participa de manera activa, crítica i col·laborativa sota el guiatge del professor.

Prenent com a base els dibuixos (plantes, seccions, alçats) i maquetes realitzats, els estudiants aprenen a reflexionar i discutir sobre el que han fet, a prendre decisions sobre els seus propis processos d’aprenentatge i disseny i redefineixen els problemes buscant conjuntament les eines apropiades per poder avançar amb l’ajuda dels altres.

Dades acadèmiques

Publicat a:

López Reus, Eugenia; Jaime, Miguel. “Las sesiones de evaluación y construcción del conocimiento compartido en el LAR (Laboratorio de Arquitectura reflexiva)”. A: I Jornadas de Intercambio de Buenas prácticas Docentes [CD-ROM]. Salamanca: ICE Universidad Pontificia de Salamanca, 2010, ps. 269-276.