Novament ens posem en contacte amb vosaltres per compartir amb tots i totes la notícia que des dels primers dies de setembre aquest web que dóna suport a la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva ha estat renovat i optimitzat de forma rellevant. Amb la finalitat d’oferir un servei de qualitat a la nostra comunitat científica hem incorporat aquells avanços tecnològics que fan del nostre espai web un referent a la xarxa en generar i compartir coneixement i experiències entre experts en desenvolupament professional docent.

A més de la nova presentació podreu comprovar que la renovació reporta avantatges d’operativitat i accessibilitat que desitgem donar-vos a conèixer. Esmentem seguidament les més significatives.

  • Disseny web responsive, ADAPTABLE A TOT TIPUS DE DISPOSITIUS que permet que pugui visitar-se, consultar-se i navegar en ella amb dispositius mòbils i tabletes adaptant-se a tot tipus de pantalles.
  • Incorporació d’ un MOTOR DE CERCA que facilita una ràpida i efectiva localització dels continguts de la web utilitzant com a filtre els temes d’interès de qui fa la cerca, sense necessitat de conèixer o recordar la secció del web en què es troben.
  • La secció RECURSOS recopila de forma categoritzada un extens repositori documental per a la fonamentació conceptual de la Pràctica Reflexiva i de les metodologies formatives basades en la reflexió: nocions, models, mètodes, instruments, bibliografia específica, etc. RECURSOS destina un apartat a la presentación d’Experiència i Projectes de professionalització docent que els experts i expertes de la Plataforma han liderat en diferents contextos internacionals i un altre espai de bibliogràfica específica i recursos a la xarxa.
  • Creació de la secció SERVEIS en la qual s’exposen les diferents maneres en què la Plataforma Internacional dóna suport i col·laboració a institucions i a investigadors. Aquesta secció és resultat de les nombroses accions formatives dutes a terme per a administracions educatives, universitats, centres educatius. Bona part de la feina feta podreu explorar-la a RECURSOS.

Hem rebuts en aquests dies felicitacions de membres i col·laboradors de molt diversos països així com missatges de satisfacció per la novetats i prestacions de la nova web. Aquestes línies ens brinden l’oportunitat d’agrair-vos el gest que fa palès el vostre suport a l’equip impulsor. Tan de bo les noves caracteristiques del web us faciliti la seva difusió entre els vostres contactes professionals i institucionals. Volem sumar al nostre projecte a aquells formadors, docents, mestres i educadors, de perfil reflexiu, que encara no en han descobert encara a la xarxa i us demanem col.laboració per convidar-los. Moltes gràcies i salutacions!

L’Equip Impulsor.