Garcia, D. (2014). Learning networks to enhance reflectivity: key elements for the design of a reflective
network. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 11, No 1. pp. 32-48. doi http://doi.dx.org/10.7238/rusc.v11i1.1736

Els beneficis de la pràctica reflexiva per a professionals que tracten amb entorns complexos han estat àmpliament documentats. Alhora, van sorgint diferents tipus de xarxes d’aprenentatge (XA) com a alternativa prometedora per a donar suport a l’aprenentatge al llarg de la vida. Aquest article analitza com es poden fer servir les XA per a donar suport a la pràctica professional reflexiva i alhora contribuir al desenvolupament de la reflexió en individus i grups d’alumnes. Com a punt de partida per a un estudi d’investigació en curs, es presenta aquí un model provisional per al disseny d’una xarxa reflexiva (XR). Una xarxa reflexiva és un tipus de xarxa d’aprenentatge que inclou característiques addicionals per a promoure el desenvolupament d’aptituds de reflexió. Aquest article inclou la descripció d’un model de procés reflexiu, una llista d’aptituds reflexives, un grup d’elements clau per al sistema de suport pedagògic d’una xarxa reflexiva i algunes consideracions sobre els reptes que cal afrontar a l’hora d’aplicar aquest model i investigar-ne l’eficàcia. (Accedir a l’article)