Acompanyament integral organitzatiu: Anàlisi i desenvolupament d’un model de suport extern per a organitzacions de l’àmbit educatiu-formatiu: Tesis Doctoral de Federico Malpica Basurto (Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya)).

Es presenta una valuosa investigació sobre l’acompanyament de les organitzacions que aprenen. La tesis demostra que l’assessorament, la supervisió i consultoria han evolucionat per donar pas a un nou model anomenat “Acompanyament Integral Organitzatiu”. L’Acompanyament Organitzatiu  parteix d’una nova concepció del suport extern, més integral i pràctica. Basat en la Teoria de Sistemes i les organitzacions que aprenen, genera una visió integral del canvi i un procés de suport barrejant en la seva justa mesura activitats d’assessorament, supervisió, consultoria, reflexió, formació i coaching, depenent de les necessitats dels agents educatius i les organitzacions, però bàsicament es preocupa per la realització integral dels projectes en el temps, o el que és el mateix, es preocupa per generar innovació pràctica en el propi centre.

(Accedir a la tesis completa)