Estudis i tesis doctorals

Estudis i tesis doctorals2019-07-14T14:12:32+02:00

Desenvolupament de les actituds en els estudiants d’infermeria durant les estades formatives clíniques a través de la pràctica reflexiva (juny 2019)

Tesi doctoral de la Dra. Sara Esqué, profesora d'Infermeria de la Universitat d'Andorra, i membre de la nostra Plataforma. L'estudi se centra en la formació pràctica del estudiants d'Infermeria durants les pràctiques clíniques. La recerca es fa des de quatre eixos: actituds, pràctica reflexiva, portafoli i tutor.

6.9.2019|

Configuració de la pràctica professional des de l’enfocament de la reflexivitat (2016)

Tesi doctoral del Dr. Fernando Flores Vázquez (Mèxic), publicada per Ed. Académica Española l'any 2017, amb el títol "Docencia Reflexiva: una forma de ser maestro" que analitza els aspectes que envolten la pràctica docent des de l'enfocament de la reflexivitat. La investigació inclou una revisió de literatura sobre la pràctica reflexiva i proposa una alternativa a l'anàlisi de classes per diagnosticar nivells d'acostament a una pràctica reflexiva.

17.6.2019|

La pràctica reflexiva del professor i la seva correlació amb el desenvolupament professional docent en E. Superior (2019)

Investigació de Marín-Cano, Pava-Bernal, Burgos-Laitón y Gutiérrez-Giraldo publicada el 2019 a la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 15 (1), 154-175. L'article presenta els resultats parcials de la investigació l'interès de la qual es centra en comprendre, des de l'experiència i la teoria, les correlacions crítiques i performatives entre la pràctica reflexiva del professor i el seu desenvolupament professional en educació superior.

24.3.2019|

Pràctica reflexiva en estudiants de pedagogia (2018)

Rigorosa investigació quantitativa realitzada a la Pontificia Universidad Católica de Chile que estudia la freqüència amb la qual els estudiants de Pedagogia realitzen pràctiques reflexives. Els resultats mostren que el factor més important per explicar la pràctica reflexiva es relaciona amb el supervisor.

27.12.2018|