Estudis i tesis doctorals

Estudis i tesis doctorals2019-07-14T14:12:32+02:00

Implementació de Pràctica Reflexiva Docent en el Marc del Pla de Superació Professional 2016 del Departament d’Educació Municipal de Yumbel, a Xile

Treball de recerca (2017) de Carolina Gatica Morales (2017) a la facultat d'Educació de la Universidad Del Desarrollo a Concepción (Xile). En el marc del procés d’Avaluació Docent, aquest projecte va buscar desenvolupar un enfocament innovador per al Pla de Superació Professional (PSP), en una mostra de 15 docents amb un nivell d’Acompliment Bàsic en la seva última avaluació, de la comuna de Yumbel, Xile . La fase diagnòstica va mostrar que els docents no tenien estratègies de pràctica reflexiva, el que es va veure evidenciat principalment per la constant al·lusió a factors aliens que els docents van manifestar a justificar els seus resultats. Una posterior enquesta realitzada als docents va permetre dur a terme la selecció de continguts per al reformulat PSP 2016, amb la intenció que, d’una banda, es coneguessin directament les necessitats dels docents beneficiaris i, de l’altra, permetés augmentar la motivació de els mateixos.

22.6.2017|

Pràctica professional orientada a la reflexió docent (2017)

Rivas, H., Vásquez, C. y Pincheira, N. (2017). Análisis de un proceso de práctica profesional orientado a la reflexión docente. Pontificia Universidad Católica de Chile. La reflexió sobre la pràctica és reconeguda com una competència important en els processos de formació inicial i contínua del professorat. En el cas de la formació inicial, la pràctica professional constitueix una instància privilegiada per afavorir processos reflexius, donada l'oportunitat que tenen els futurs professors d'assumir per complet el rol de professor en espais naturals d'ensenyament. No obstant això, es requereix comptar amb eines que orientin una reflexió fundada. En aquest estudi apliquem la noció de fet didàctic significatiu en conjunt amb una guia de reflexió, tots dos basats en la noció d'idoneïtat didàctica, amb la finalitat d'orientar l'anàlisi i la reflexió durant un procés de pràctica professional enfocat en l'ensenyament de la matemàtica.

23.3.2017|

Construcció de la identitat docent a partir de les experiències prèvies i creences (2016)

Alsina, A., Batllori, R., Falgás, M., Güell, R., Vidal, I. ¿Cómo hacer emerger las experiencias previas y creencias de los futuros maestros? Prácticas docentes desde el modelo realista. Vol. 14(2), julio-diciembre 2016, 11-36. Universidad de Girona (España) Revista de docencia Universitaria. En l'article es presenten diverses pràctiques docents per fer emergir les experiències prèvies i creences dels futurs mestres sobre els coneixements didàctics i disciplinaris necessaris per a l'ofici d'ensenyar. Aquestes pràctiques s'han dut a terme en assignatures de Didàctica de les Socials, Didàctica de les Matemàtiques, Didàctica de l'Expressió Corporal i el Prácticum dels Graus de Mestre d'Educació Infantil i Primària de la Universitat de Girona.

24.1.2017|