Estudis i tesis doctorals

Estudis i tesis doctorals2019-07-14T14:12:32+02:00

Pràctica reflexiva en estudiants de pedagogia (2018)

Rigorosa investigació quantitativa realitzada a la Pontificia Universidad Católica de Chile que estudia la freqüència amb la qual els estudiants de Pedagogia realitzen pràctiques reflexives. Els resultats mostren que el factor més important per explicar la pràctica reflexiva es relaciona amb el supervisor.

27.12.2018|

Implementació de Pràctica Reflexiva Docent en el Marc del Pla de Superació Professional 2016 del Departament d’Educació Municipal de Yumbel, a Xile

Treball de recerca (2017) de Carolina Gatica Morales (2017) a la facultat d'Educació de la Universidad Del Desarrollo a Concepción (Xile). En el marc del procés d’Avaluació Docent, aquest projecte va buscar desenvolupar un enfocament innovador per al Pla de Superació Professional (PSP), en una mostra de 15 docents amb un nivell d’Acompliment Bàsic en la seva última avaluació, de la comuna de Yumbel, Xile . La fase diagnòstica va mostrar que els docents no tenien estratègies de pràctica reflexiva, el que es va veure evidenciat principalment per la constant al·lusió a factors aliens que els docents van manifestar a justificar els seus resultats. Una posterior enquesta realitzada als docents va permetre dur a terme la selecció de continguts per al reformulat PSP 2016, amb la intenció que, d’una banda, es coneguessin directament les necessitats dels docents beneficiaris i, de l’altra, permetés augmentar la motivació de els mateixos.

22.6.2017|