Estudis i tesis doctorals

Estudis i tesis doctorals2019-07-14T14:12:32+02:00

El perfil del formador de formadors

El present informe presenta els resultats de les investigacions realitzades per l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.

19.1.2014|

Acompanyament al professorat novell

Estudi sobre l’avaluació de l’eficàcia d’un programa dissenyat per pal·liar el xoc de realitat i fomentar la reflexió sobre la pràctica al llarg del procés d’inducció professional del professorat novell d’Educació Secundària i Cicles Formatius en el seu context, tot afavorint, així, la construcció de coneixement professional.

28.4.2012|