M. Marcela Choppi ha realitzat un estudi La enseñanza de estrategias de pensamiento, en segundo ciclo de Educación Primaria (2013) que ha publicat la Universitat FASTA de Buenos Aires, Argentina. La investigadora determina la importància que concedeixen els mestres a l’ensenyament de les estratègies de pensament als seus alumnes, habilitat bàsica del alumnes per la seva autoregulació, pressa de decisions i metacognició pel que fa al seu propi aprenentatge. Al final de l’estudi s’inclouen orientacions que enriqueixen el desenvolupament de les estratègies esmentades. Estudio