El desenvolupament de la pràctica reflexiva sobre la tasca docent, recolzada en l’ús d’un portafoli digital, en el marc d’un programa de formació per a acadèmics de la Universitat Centroamericana de Nicaragua. Tesi doctoral de Renata Rodrigues (2013) (Universitat de Barcelona, ​​Facultat de Pedagogia)

La tesi doctoral analitza el nivell de qualitat reflexiva dels professors universitaris en el marc d’una experiència de reflexió docent i millora de les seves pràctiques educatives Es tracta d’una investigació qualitativa sobre formació docent, utilitza la metodologia de l’estudi de casos i pretén contribuir a la millora i innovació de la docència universitària. S’introdueix l’ús d’un portafoli digital, eina per al registre d’evidències d’un procés de desenvolupament d’aprenentatge i que pot facilitar una reflexió sistemàtica sobre la pràctica docent. Els resultats obtinguts mostren que el procés reflexiu, amb unes directrius ben definides, va contribuir a una percepció positiva sobre la millora de la docència, la planificació de classes i de la interacció amb els alumnes.

Tesis doctoral completa a: El desenvolupament de la pràctica reflexiva sobre la tasca docent, recolzada en l’ús d’un portafoli digital, en el marc d’un programa de formació …