Rodríguez Marcos, A. et al (2011). Coaching reflexivo entre iguales en el Practicum de la formación de maestros. Revista de Educación, 355, maig-agost 2011, ps. 355-379.

La recerca que es recull en aquest article versa sobre la utilitat del coaching reflexiu entre iguals com un dels instruments d’aprenentatge professional en el Pràcticum de la carrera de Magisteri. Es tracta d’un projecte d’investigació-acció. Les hipòtesis parteixen del supòsit que el coaching entre iguals podria: a) ser una font de suport emocional, b) proporcionar ajuda en els processos de reflexió i construcció de «teoria pràctica» en un marc de confiança no amenaçadora, i c) donar l’oportunitat d’aprendre a cooperar amb els col·legues. Els resultats són molt suggerents en relació amb la potencialitat d’aquest instrument per a la construcció conjunta de coneixement pràctic.

(Aquest estudi està molt relacionat amb el tema tractat en la tesi doctoral d’Àngels Domingo i Roget, que es pot consultar a la secció de ‘Recerca’ de la plataforma sota la rúbrica de ‘Tesis doctorals’)