Babicka, A; Dudek, P.; Makiewicz, M. & Perzycka, E. (2010). Competencia creativa del profesor. REIFOP, 13 (1)

A través d’un estudi qualitatiu basat en entrevistes semiestructurades, aquest estudi pretén aprofundir en la capacitat de pensament crític i d’indagació en la pròpia aula per part d’una àmplia mostra de professorat polonès. Ambdues capacitats formen part intrínseca de la competència reflexiva. Un aspecte interessant d’aquest treball és la relació que estableix entre dues capacitats i la creativitat del professorat com a base del desenvolupament professional.

http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1268615940.pdf