Erazo Jiménez, Mª Soledad (2009). Práctica reflexiva como estrategia de desarrollo profesional: presencia y estructura en reuniones docentes. Educación y Educadores 12 / 1, ps.47-74.

Aquest treball presenta els resultats teòrics i empírics obtinguts d’una recerca sobre els processos de reflexió col·lectiva que es desenvolupen en espais quotidians de reunió de professorat. Concebuda la pràctica reflexiva com una metacompetència professional que conforma la base per a l’actualització, l’aprofundiment i la mobilització dels coneixements professionals, i el seu desenvolupament en contextos d’interacció com a via estratègica per a l’enfortiment de la qualitat de l’educació, s’entén com a pedra angular del desenvolupament professional docent. A partir de la seva identificació i anàlisi, es presenten aquí aquells conceptes que permeten caracteritzar les pràctiques de reflexió col·lectiva des del punt de vista de la seva presència i estructura, per tal de proporcionar les pistes rellevants per la seva promoció i desenvolupament en contextos d’exercici professional.

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/834/83412219004.pdf