Entrevista d’Àngels Domingo a la Dra. Ingrid  Cerecero després d’obtenir la menció honorífica a la defensa de la seva tesi doctoral a la UAEM (Mèxic) sobre la Pràctica Reflexiva en la professió docent. L’Íngrid, és membre de l’equip de suport de la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva i la seva trajectòria  docent i investigadora li ha permès realitzar una aportació rellevant a la comunitat científica sobre la Pràctica Reflexiva metodològica.

  1. En primer lloc, Ingrid, desitgem expressar-li la nostra felicitació per la seva rigorosa i brillant investigació. Sabem que vostè és una experta formadora de professorat d’anglès a la UAEM i que acumula una extensa experiència a les aules universitàries. Com va “descobrir” – si podem expressar-ho així – la Pràctica Reflexiva com a una opció avançada de perfeccionament professional de professors?

Moltes gràcies a vostès per permetre’m d’estar aquí. La meva primera aproximació a la pràctica reflexiva va ser a través de la lectura del llibre “Cómo Pensamos” de John Dewey, a partir d’aquesta lectura el meu interès per la reflexió, reflexivitat i pràctica reflexiva va créixer i vaig decidir aprofundir en el tema i escollir-lo com a tema d’investigació doctoral, per la seva importància en el desenvolupament del docent i pels beneficis que pot aportar, no només al professorat sinó també als alumnes i Institucions, en incorporar-lo a la pràctica educativa.

  1. En el context internacional, la Pràctica Reflexiva ha demostrat ser una aposta innovadora molt efectiva en la formació de docents. ¿Com explica la creixent implementació d’aquest model?

Des del meu punt de vista, la pràctica reflexiva és un factor clau en la formació i desenvolupament del docent perquè impulsa el professorat a reflexionar sistemàticament sobre allò que fa en favor de la seva pràctica i per mitjà de les accions que cada un emprengui per millorar els processos ensenyament/aprenentatge, fet que  beneficia no tan sols al docent sinó també als seus alumnes i per tant a la institució per a la que treballa i al sistema educatiu.

  1. Ingrid, ¿ens podria citar un argument sobre l’efectivitat de la formació docent que se basa en la reflexió?

L’efectivitat de la Pràctica Reflexiva radica en la transformació del docent. Perquè puguem considerar que hi ha una pràctica reflexiva, el professor ha de tenir un canvi mental (perceptual) i no només d’acció. És a dir, ha d’haver investigat sobre la veracitat de les seves creences i experiències, contrastant-les amb altres pensaments i teories per provar noves solucions als problemes que se li presenten a l’aula.

  1. La seva investigació és agosarada i valenta doncs la Pràctica Reflexiva és una opció formativa relativament nova i de la que gairebé no hi ha literatura científica ¿Com ha aconseguit identificar fonts i investigacions sobre Pràctica Reflexiva metodològica?

La meva cerca es va iniciar a partir d’identificar alguns temes clau que s’hi relacionen com són: teoria-pràctica, la reflexió, la investigació-acció fins arribar a la pràctica reflexiva, començant per la lectura d’autors com John Dewey, Schön, Carr, Kemmis, McNiff, Mertler, Zeichner, Latorre, Domingo, Esteve, Pedroza, entre d’altres; i recolzant-me no només en la bibliografia, sinó també en pàgines i llocs web com és el de www.practicareflexiva.pro que proporciona informació rellevant, rigorosa i actual.

  1. ¿Què proposa el seu model de PRÀCTICA REFLEXIVA MEDIADA, principal aportació de la seva investigació?

Amb molt de gust. El model de Pràctica Reflexiva Mediada integra 3 fases, iniciant-se amb la fase del coneixement del propi docent i la seva pràctica, en lloc de la identificació d’un problema, com ho fan la majoria dels models existents.

Es continua amb una fase de significació de la pràctica a partir de la identificació d’un probleresignificació, on s’implementa el pla, es teoritza conforme els resultats assolits i s’identifica si s’ha aconseguit una transformació tant en el docent com en la seva pràctica.

Considerem que les aportacions principals del model es focalitzen en tres punts: l’autoconeixement del docent a través de la seva introspecció així com per mitjà de la consideració del coneixement a través dels altres, previ a la identificació d’un problema; la mediació i acompanyament d’un mediador durant tot el procés i la participació dels seus iguals; a fi de fer possible el cicle de pràctica reflexiva dins d’un grup de suport amb el que cada professor comparteixi les seves experiències i s’ajudin mútuament, transitant per la zona de desenvolupament proper; i finalment el reconeixement i identificació d’una transformació en el docent que permeti la seva obertura mental i compartir les seves pròpies teories i canvis perceptuals i d’acció respecte a la seva pròpia pràctica.

  1. On podem consultar la seva investigació?

Bé, la tesi serà publicada per la Universidad Autónoma del Estado de México, i mentrestant, pot ser consultada a la Biblioteca de la Facultat de Ciencies Polítiques i electrònicament pot consultar-se com tesi no publicada en el repositori de recerques de la mateixa web de la Plataforma Internacional.

  1. Unes orientacions per als que estiguin investigant en processos formatius basats en la pràctica reflexiva

La investigació va ser aplicada a docents de llengües, però considero que pot ser aplicada al professorat de  diferents àmbits.

Moltes gràcies por compartir amb nosaltres el seu treball i investigació, i  felicitats per la menció honorífica atorgada al seu país.

Gràcies a vosaltres i als qui feu possible aquesta Plataforma per permetre’m compartir la meva investigació des d’aquest  espai virtual tan cuidat i singular.

Consultar la versió digital de la recerca doctoral des d’aquest enllaç.

Àngels Domingo Roget

Directora

adomingo@practicareflexiva.pro