Projecte: Programa de desenvolupament professional mitjançant l’activació de la Competència Reflexiva en la praxi docent.
País i Ciutat: Panamà.

Institució:Ministeri d’Educació de Panamà (MEDUCA)
Context: El projecte s’emmarca en el pla de formació contínua de mestres de totes les regions panamenyes per implementar les competències bàsiques.
Participants: 30 mestres de la xarxa pública panamenya
Formadora: M. Victoria Gómez Serés
Data: juny-setembre 2010
Objectiu: Proporcionar un coneixement conceptual i pràctic de les competències bàsiques del currículum per manejar en el seu treball docent adaptant al seu context escolar i educatiu.
Metodologia: S’ha dissenyat una metodologia orientada a desenvolupar la reflexivitat docent dels mestres en el seu treball de manera que adquireixin la competència reflexiva – considerada competència transversal – per avançar en la seva professionalització. Concretament s’han utilitzat diversos mètodes: estudi de casos, APB (aprenentatge basat en problemes), coaching, pràctica reflexiva, i elaboració col·laboratiu de projectes didàctics.
L’elaboració d’un e-portfolio de caràcter reflexiu ha estat la clau que ha guiat el desenvolupament de la CR així com de l’aplicació de les competències curriculars.
Paraules clau: Competències bàsiques, formació contínua del professorat, aprenentatge reflexiu, treball col·laboratiu.
Extracte / Resum
Els mestres han assolit els objectius formatius previstos amb un alt grau de motivació. Han valorat particularment el caràcter aplicat de la formació rebuda, consideren que han millorat notablement la seva qualificació professional i han experimentat el valor de l’autèntic treball en equip. El seu nivell de satisfacció del programa ha estat alt i també ha estat positiva la valoració realitzades des de la perspectiva de la formadora i de Meduca.

En el PDF adjunt s’exposa la percepció d’aquests 30 mestres sobre el projecte formatiu i com han incrementat la seva competència reflexiva. Es presenten les dades obtingudes a través d’un qüestionari final al costat i es destaquen alguns ítems d’especial interès.

Prem sobre l´enllaç per descarregar document complert

Innovar mitjançant la praxis docent