• PhD. Karla Campaña Vilo
  • Doctora en Educació, Docent i Investigadora
  • Col·laboradora de Pràctica Reflexiva a Xile

El portafoli en l’àmbit de la formació docent és una eina de reflexió i autoavaluació de les pràctiques pedagògiques de qui exerceix la docència. La Dra Karla Campanya, col·laboradora de practicareflexiva.com, realitza una síntesi de les diferents conceptualitzacions del portafoli ressaltant el portafoli com a eina que propicia el treball reflexiu del professor. (Llegir Publicació)