• Àmbit: Aprenentatge reflexiu del docent d’Educació Infantil
 • Context: Taller realitzat en el marc del 5º Congreso Internacional de Educación PreescolarReflexión de la práctica, construcción de nuevas formas de actuación” organitzat per la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, San Luís Potosí (Méxic) https://sites.google.com/site/5congresopreescolar/
 • Dates: 9, 10 i 11 de juliol de 2012. Seu Palacio del Bicentenario, San Luís Potosí (Mèxic)
 • Participants: 30 professors d’Educació Preescolar i càrrecs de l’administració educativa.
 • Direcció del Taller: Dra. M Victòria Gómez i Ramon Moix

Resum:

El taller va ser molt proper als objectius del congrés pel que fa a impulsar la professionalització dels docents d’educació preescolar mitjançant la reflexió. Així doncs, a partir de treballar les percepcions de diferents imatges, els participants van poder descobrir que un mateix fet educatiu pot tenir diferents perspectives i ressò en les persones. Posteriorment es van treballar casos per tal d’anar descobrint el bagatge del professional davant una situació d’aula i es va sotmetre a una reflexió sistemàtica per tal de fer el “bucle”; és a dir, partir de la pràctica i poder retornar a la pràctica millorant-la. A posteriori cada grup va presentar un cas i una anàlisi d’aquest, van iniciar-se en la reflexió sistemàtica sobre la pràctica a l’aula i van sentir-se motivats a aprendre’n més.

Objectius del taller:

 • Impulsar la professionalització de pràctiques educatives basades en la reflexió sistemàtica.
 • Fer interactuar els docents entre ells com a mitjà d’enriquiment de la professió.
 • Experimentar de manera pràctica i aplicada un model metodològic de pràctica reflexiva.
 • Enfortir la competència reflexiva mitjançant la interacció entre la teoria i la pràctica en el si de la pràctica docent.
 • Donar a conèixer els recursos disponibles a la xarxa professional Practicareflexiva.pro.

Contingut:

 • Bases epistemològiques de la pràctica reflexiva
 • Elements bàsics de la pràctica reflexiva
 • Pautes per a integrar models reflexius en els propis contextos
 • Treball col·laboratiu
 • Elements de treball de la xarxa Practicareflexiva.pro

Metodologia:

 • Dinamització del grup
 • Treball en grup
 • Estudi d’un cas
 • Reflexió individual i grupal

Agrupament de 4 dels docents que participen i interacció entre ells a partir d’una sèrie d’imatges per tal de treballar les diferents percepcions d’un fet. Posteriorment es treballa mitjançant la metodologia del cas per tal de descobrir i construir conjuntament les bases epistemològiques dels models de formació basats en la pràctica reflexiva i posterior transferència seguint un procés inductiu vers la pròpia praxis.

Valoració :

Els participants van descobrir un nou enfocament de la millora professional i van experimentar com millorar situacions quotidianes en el seu propi entorn. Els va interessar especialment dos aspectes del taller: la metodologia inductiva i l’orientació pràctica i la reflexió compartida. El taller va ser un punt de trobada per al millora professional i la satisfacció de tots els participants, inclosos els talleristes.