Per Ana Ma. Mata

Aquest nou llibre publicat el setembre de 2017 a Buenos Aires està adreçat  a docents, formadors i investigadors que rebutjen  el model transmisiu  en els processos de formació docent. La obra ha estat coordinada per Dra. Àngels Domingo (Espanya) i Mag. Rebeca Anijovich (Buenos Aires), impulsores de la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva que treballa en 52 països en metodologies formatives basades en la reflexió.

El llibre es proposa presentar l’estat actual de les produccions en diversos països sobre la formació professional inicial i continuada i per això reuneix investigadors de diversos països que ofereixen les seves experiències, reflexions i perspectives abordant el tema de la formació inicial i continuada des de el paradigma de la pràctica reflexiva.

Com tota configuració, es presenta una diversitat de temes, contextos, mirades i experiències. En l’inici del tercer mil·lenni, els estudis i investigacions se situen en el paradigma crític-reflexiu, i en el llibre s’indaga en recerca de noves perspectives que inspiren models formatius renovadors i transformadors sensibles als diferents estils docents.

Pensar en aquest llibre com part d’una producció compartida en dos sentits, compartida entre els qui es reuneixen per fer-lo i compartida amb els que s’acosten a la seva lectura, pot potenciar l’assoliment de canvis rellevants en els processos de formació professional, que es van allunyant de concepcions exclusivament tècniques i de dissenys fragmentats en la seva concepció.

En general, en aquesta obra, el lector trobarà des d’aspectes teòrics fins exercicis pràctics que li duran a aprofundir en el paradigma de la pràctica reflexiva. El llibre és font de consulta indispensable per formadors, docents en procés de formació, així com investigadors interessats en el tema. Una felicitació a tots els autors que amb la seva contribució propicien la transformació de la complexa tasca docent.

Accedir a la resenya completa de Ana Ma Mata, investigadora del CINADE pulsant aquest enllaç.

Referència bibliogràfica
Domingo A. y Anijovich R. (coord..) 2017 Práctica Reflexiva: Escenarios y horizontes. Avances en el contexto internacional. Buenos Aires: Aique.

Coautors:
Anijovich, Rebeca (Argentina)
Cappelletti, Graciela (Argentina)
Cerecero, Ingrid E.(Mèxic)
Domingo,  Àngels (Espamya)
Galbán, Sara E. (Mèxic)
Guevara, Jennifer (Argentina)
Peréz Abril, Maurico (Colòmbia)
Sánchez, Enrique (Espanya)

 

ISBN 978-987-06-0864-6
Format: paper
Páginas: 160 páginas
Link editorial Aique:http://www.aique.com.ar/libro/practica-reflexiva-escenarios-y-horizontes
Distribución y venta en Argentina: http://www.aique.com.ar/content/puntos-de-venta-y-distribucion