Per Àngels Domingo

Beatriz Peña, professora de la Facultad de Educación de la Universidad de Huelva (Espanya), ha publicat recentment el llibre Innovación aplicada a la Didáctica de la Lengua y la Literatura. La publicació aporta l’extensa experiència de l’autora en la formació de mestres, més específicament en l’àmbit de la didàctica de la llengua i la literatura.

Beatriz és una entusiasta nata de la innovació de les estratègies docents i li encanta compartir coneixement i experiència amb els col·legues de professió. Em rebel·la un secret encantador: “la meva millor recompensa professional és veure feliços i il·lusionats als futurs mestres”. I jo penso: fantàstic.

L’obra d’Acuña planteja una manera inusual de millorar la pràctica docent quan convida al professorat a fer-ho com a resultat d’un procés investigatiu sobre la seva docència. . Encara que pugui resultar obvi, la realitat és que la cultura docent dominant no camina encara per aquests camins innovadors.

Un aspecte destacable del llibre? Per primera vegada els recursos d’innovació i d’autoavaluació didàctica, com la pràctica reflexiva aplicable a l’àrea de Llengua i altres disciplines, es presenten als agents educatius sota una fórmula senzilla i àgil. De manera que al professor se li mostra el nou paradigma educatiu i la innovació com el que és: una activitat experimental nova i que aporta molta satisfacció al professor i als alumnes.

Aquest llibre presenta metodologies docents innovadores en què l’alumne és el protagonista juntament amb formats tradicionals i formats digitals (apps, xarxes i plataformes) que s’estan utilitzant als Estats Units i que estan arribant progressivament a Europa. Aquesta informació basada en la investigació i en la praxi de l’autora durant tres dècades, es presenta amb comentaris en còmodes quadres per agrupació a classe per al nivell d’educació primària i amb extensió a altres nivells educatius superiors fins als graus d’educació universitaris. Així mateix, el volum dedica un apartat a la investigació avaluativa de la pròpia didàctica docent a través de diverses metodologies, entre elles la pràctica reflexiva.

El llibre està compost per diversos capítols. La introducció exposa l’aula del futur que es preveu s’implantarà a Europa i Espanya. Dos capítols estan dedicats a presentar estratègies docents juntament amb formats tradicionals i formats digitals. Dos capítols estan dedicats a suggerir pràctiques docents a classe. Un capítol està dedicat a destacar diverses metodologies d’investigació aplicades a l’autoavaluació didàctica del professorat i a les estratègies docents d’intervenció. El llibre també inclou annexos sobre projectes d’innovació duts a terme en els que cobren realitat aquestes bones pràctiques, o sobre activitats per a desenvolupar les intel·ligències múltiples o suggeriments bibliogràfics.

El llibre es pot adquirir en format paper o ebook a través de llibreries online com Amazon, Google Play, ACCI Ediciones, Casa del Libro i altres plataformes.

Una lectura agradable per a professors novells i experts que és difícil no llegir d’una tirada.

Dra. Àngels Domingo
Cofundadora i Directora de la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva