L’ Àngels Domingo ha visitat aquest  mes d’abril, el campus Pilar de la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina.

Professors i autoritats de la Escola d’Educació , la Vicerectora d’Alumnes i Extensió, el Secretari Acadèmic, el Vicerector d’Afers Acadèmics i el gerent d’Innovació Educativa de la Universitat van participar d’una trobada en què es va conversar amb la Dra. Domingo sobre les dimensions de la innovació educativa en l’àmbit universitari.

La  directora de la nostra Plataforma actualment és també consultora internacional de la UNESCO per a programes de perfeccionament docent a Llatinoamèrica. En la tripbada acadèmica va exposar la seva experiència d’innovació en diferents països i universitats, i va obrir el diàleg per a un ric intercanvi al voltant de les característiques que hauria de tenir una innovació educativa de qualitat que produeixi una transformació del model docent que incideixi en la millora de l’aprenentatge dels estudiants