• Metodologies formatives per al desenvolupament de docents reflexius
 • Àmbit: Professionalització docent, Aprenentatge reflexiu
 • Context: Taller realitzat en el marc del III Congrés Internacional de Noves Tendències en la Formació Permanent del Professorat, organitzat per l’ICE de la Universitat de Barcelona i el grup de recerca i innovació docent Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP) de la mateixa Universitat, amb la col·laboració del govern de l’Estat de Coahuila a través de la Secretaria d’Educació i Cultura i l’Institut Estatal de Desenvolupament Docent i Investigació Educativa (IDDIE). http://www.ub.edu/congresice/castellano/talleres.html
 • Dades: Setembre 2011, seu de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, Barcelona (Espanya)
 • Participants: 45 de diferents països
 • Direcció del taller: Dra. Àngels Domingo, Dra. M.Victòria Gómez, Catedràtic Joan Badia

Resum: Dins de l’àmbit de la formació inicial i contínua del professorat, la característica del moment actual és la cerca de nous models, tots amb un objectiu comú: el desenvolupament de les competències relacionades amb la pràctica docent, i partint de metodologies fonamentades en l’equilibri entre el treball amb representacions, teories implícites, pràctica dins l’aula i coneixements teòrics. Els models de la formació basats en l’aprenentatge reflexiu optimitzen el desenvolupament de la competència reflexiva i del pensament crític com a competència bàsica que ajuda el docent en el seu aprenentatge al llarg de la seva vida professional.

En aquest taller es tracten de forma pràctica les bases epistemològiques dels models d’intervenció formativa basats en la pràctica reflexiva, així com les diferents formes que aquests poden adoptar.

Objectius del taller:

 • Mostrar la viabilitat i efectivitat d’un canvi de paradigma formatiu.
 • Experimentar de manera pràctica i aplicada un model metodològic de la pràctica reflexiva.
 • Induir, a partir de la pràctica, las bases epistemològiques de la pràctica reflexiva.
 • Conèixer models experimentats per al desenvolupament de la reflexivitat docent.
 • Donar a conèixer els recursos disponibles en la xarxa professional Practicareflexiva.pro.
 • Incentivar la motivació necessària per a emprendre projectes formatius innovadors.

Contingut:

 • Bases epistemològiques de la pràctica reflexiva
 • Elements bàsics de la pràctica reflexiva i indicadors de qualitat
 • Criteris per a l’adaptació dels models reflexius a nous contextos i persones
 • Criteris per a la construcció de nous models de qualitat a partir de les adaptacions pertinents
 • Criteris de treball de la xarxa practicareflexiva.com

Metodologia: S’aplica un cas d’estudi per construir conjuntament les bases epistemològiques dels models de formació fonamentats en la pràctica reflexiva mitjançant la interpretació i desenvolupament del cas. Partint d’aquesta activitat i seguint un procés inductiu, els participants visualitzen i experimenten la pràctica reflexiva com a metodologia de desenvolupament professional i institucional. Desarrollo docentes reflexivos.