Es presenta seguidament una breu ressenya del llibre publicat recentment “L’Aprenentatge Servei en el Practicum” en el que l’autora, M. Teresa Fuertes, aporta una innovadora experiència formativa en el context educatiu del Pràcticum o pràctiques universitàries. Ens trobem davant d’una investigació sobre la implementació del ApS en el Practicum de la formació inicial del professorat. L’autora, experta en formació pràctica de mestres i professors, experimenta l’Aprenentatge Servei (APS) com estratègia per l’adquisició de competències genèriques clau per a la formació i l’exercici professional.

M. Teresa Fuertes, doctora en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques i professora d’universitat ofereix en el seu recent llibre  una estratègia de docència i aprenentatge del Practicum de Grau en Educació basada en l’Aprenentatge – Servei (ApS). Aquesta metodologia afavoreix els estudiants universitaris l’adquisició i el desenvolupament de competències clau per a la formació i l’exercici professional.

La major complexitat que presenta la societat, la desocupació i la infinitat de recursos disponibles, precisen de la formació de persones competents i madures capaces de gaudir de les oportunitats que es presenten no només a favor propi sinó col·lectiu. Les universitats tenen una responsabilitat social i han de pensar com crear les condicions perquè ressorgeixi el compromís cívic per mitjà de l’educació. Aconseguir vincular l’individual amb el col·lectiu és tasca imprescindible de tots i en especial dels que treballem en el context educatiu. En el marc de convergència europea el Practicum adquireix un nou significat que obre la necessitat d’estudiar noves modalitats. En el marc de convergència europea el Practicum adquireix un nou significat que obre la necessitat d’estudiar noves modalitats. La coordinació de les institucions que col·laboren en les pràctiques, ha de permetre, no només l’aprenentatge individual dels estudiants de pràctiques, sinó un aprenentatge social. El nou EEES derivat del procés iniciat a Bolonya, defineix una formació per competències que fa imprescindible un canvi de paradigma centrat en l’aprenentatge real i en la demostració de les competències en l’acció.

L’aportació principal de l’aprenentatge servei i de la investigació que es recull en el llibre ve encapçalat per la integració dels objectius acadèmics i de servei en el desenvolupament d’activitats que enllacen amb les necessitats reals de la comunitat, i suposen la participació de l’alumnat en la planificació i el desenvolupament d’activitats de servei als altres. Suposa un procés de reflexió que permet aprendre a partir de l’experiència del servei i el reconeixement dels èxits no només per a un mateix sinó també per als altres.

Encara que els temes i els contextos d’aplicació varien àmpliament, els resultats recollits en el llibre posen de manifest l’eficàcia, l’eficiència, l’efectivitat i el valor que aporta l’ ApS en el desenvolupament del “capital social “entès com a patrimoni del conjunt de la societat.

Referència bibliogràfica

Fuertes Camacho, M.Teresa (2014) El Aps en el practicum de la formación inicial del profesorado. Saarbrücken: Ed. Publicia