El portfoli en un context universitari: una experiència de reflexió i autoevaluació docent

Autores: M. Isabel Arbesú García i Elia Gutiérrez Martínez

Publicat a: Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria. Vol. 6, Nº 1, 88-108 (2013)

En aquesta publicació es presenta una investigació i les seves conclusions sobre una forma innovadora d’autoavaluació docent i mostra com el portfoli facilita la reflexió i l’autocrítica, confirmant-se la seva efectivitat com a instrument de desenvolupament docent. La investigació se centra en l’experiència d’un seminari-taller en que participen nou professors-investigadors de diferents àmbits del coneixement de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), de Ciudad de México, a Mèxic.

Els nou professors tenen més de 20 anys d’experiència de docència universitària i participen voluntàriament en el seminari-taller que pretén principalment propiciar la seva reflexió i autoavaluació docent mentre construeixen el seu portfoli. Aquest portfoli juntament amb el taller ha afavorit de forma rellevant el desenvolupament docent d’aquests professors i la millora de les seves pràctiques educatives.

Descarregar article complet