• Desenvolupament de docents reflexius: Noves tendències en la formació permanent del professorat en educació superior
 • Àmbit: Innovació educació superior, Model docent, Aprenentatge reflexiu
 • Ciutat, País: Ciutat de Panamà, Panamà
 • Data i durada: 14-I-2012, 4 hores

Context: Taller realitzat a la Universitat de Panamà, destinat al professorat de la Facultat de Ciències de la l’Educació en el pla d’innovació i millora qualitativa del model docent en l’Educació Superior de Panamà i la conseqüent contribució a la qualitat de l’educació del país.

El taller va realitzar-se a la seu de la Facultat d’Educació del CRUSAM (Centre Regional Universitario San Miguelito de la Universitat de Panamà), a Ciutat de Panamà.

Direcció del taller: Dra. Àngels Domingo i Dra. M. Victòria Gómez

Participants: 50 professors de la universitat

Resum:

Dins del pla d’innovació i millora qualitativa del model docent en l’Educació Superior es van presentar models de formació basats en l’aprenentatge reflexiu i en el nou perfil docent que reclama aquesta millora. Es va partir de les competències relacionades amb la pràctica docent i els coneixements teòrics dels professors per tal de promoure la reflexió dels participants sobre la seva praxi docent i la possibilitat d’innovar-la. En el taller es van utilitzar metodologies reflexives emergents per tal de guiar el professorat cap al nou aprenentatge.

Objectius del taller:

 • Mostrar la viabilitat i efectivitat d’un canvi de paradigma formatiu.
 • Induir, a partir de la pràctica, la innovació en el model docent.
 • Experimentar de manera pràctica i aplicada un nou rol de professor universitari.
 • Incentivar la motivació necessària per a innovar el model docent.
 • Donar a conèixer els recursos disponibles en la xarxa professional Practicareflexiva.pro

Contingut:

 • Competències docents en l’Educació Superior
 • Nous enfocaments de l’Educació Superior
 • Criteris per a la construcció de nous models de qualitat a partir de les aportacions realitzades.
 • Elements bàsics de la pràctica reflexiva i indicadors de qualitat.

Metodologia:

A partir de l’estudi de diferents casos reals, mitjançant en primer lloc l’estudi personal i després el treball en petits grups, s’intenta desvetllar les competències docents així com els nous rols que aquestes comporten. Partint d’aquesta activitat i seguint un procés inductiu els professors participants visualitzen i experimenten les competències docents i que la innovació i la millora qualitativa del model docent són possibles.

Universidad de Panamá.