Blog

Blog2019-03-24T21:12:48+02:00

La força del pensament

8.7.2015|

Alguna cosa es mou en el món de l’educació. Des de l’etapa d’Educació Infantil a la Universitat, cada vegada es fan sentir més les veus crítiques que demanen un canvi urgent i radical. No és un canvi de lleis ni de currículums, sinó un canvi de paradigma que requereix, principalment, que desenvolupem la nostra capacitat per pensar, reflexionar, qüestionar, crear i generar noves idees, sempre en contacte amb les emocions, l’existència de les quals ha estat ignorada durant segles en l’àmbit educatiu.

Obrint les aules

19.6.2015|

Obrint les aules: la vinculació entre docència, recerca i cooperació comunitària és un article del 2013 publicat per la Revista Electrònica Interuniversitària de Formació del Professorat (REIFOP).

Treball cooperatiu vs treball col·laboratiu

19.6.2015|

El mon globalitzat ens porta a un exigent desenvolupament tecnològic i econòmic que obliga a que els sistemes educatius ofereixin nous espais per conviure i aprendre a treballar amb persones en plena societat del coneixement. Això demanda, tant a professors com a estudiants, habilitats per coordinar i col·laborar amb altres, diferents d’ells.

Un pas endavant

3.4.2015|

El proper mes de maig es compleix el 4t aniversari del naixement i inici de la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva, un projecte que en aquests pocs anys de funcionament, ha assolit unes dimensions imprevisibles i s’ha convertit en una veritable comunitat científica d’especialistes en desenvolupament docent.

Docents reflexius

24.2.2015|

Una pregunta interessant que es va formular Fersing és si és necessaridebatre sobre la rellevància de la pràctica reflexiva quan un tracta de ser un docent, o si exercir aquesta professió implica en ella mateixa l’activitat reflexiva.

Jornada EDO 2015

23.2.2015|

Des d'aquest espai volem compartir amb la nostra comunitat científica la informació de la Jornada EDO que se celebra a Madrid (Espanya) el proper dia 6 de març del 2015 en el marc de la XIV edició deExpolearning, durant la “Semana de la Educación” que tindrà lloc del 4 al 8 de març a IFEMA.

Un practicum diferent

3.2.2015|

Es presenta seguidament una breu ressenya del llibre publicat recentment "L'Aprenentatge Servei en el Practicum" en el que l’autora, M. Teresa Fuertes, aporta una innovadora experiència formativa en el context educatiu del Pràcticum o pràctiques universitàries.

Pràctica Reflexiva a l’alça

18.1.2015|

En l’àmbit del desenvolupament docent, la difusió i l’experimentació de la pràctica reflexiva metodològica és un fenomen globalment creixent, el dinamisme del qual recorda la imatge dels cercles concèntrics que genera una petita pedra llençada a l’aigua.

Emotivitat i aprenentatge

15.12.2014|

Des de fa unes dècades els avanços de la psicologia cognitiva ens permet afirmar que en els processos d'aprenentatge existeix una relació real i rellevant entre la motivació i l'aprenentatge. Certament la ciència pedagògica ha acceptat universalment l'estreta correlació entre la dimensió emocional de l'ésser humà i la seva capacitat d'aprendre en una circumstància determinada.

La mirada interdisciplinària

19.11.2014|

En una conversa recent amb un equip docent que investiga i innova en models d'ensenyament, es plantejava la necessitat actual de promoure una perspectiva interdisciplinària a l'educació. Es comentava que el coneixement està interconnectat i les disciplines instrínsecamente interrelacionades, que les ciències se sustenten i complementen entre elles, etc. Per aquesta raó es plantejava la radical afirmació que no existeix una sola decisió en la vida que pugui prendre's amb el coneixement d'una sola ciència.